Friday, September 9, 2011

Sya'ir Abu Nawar By Indonesia Written


SYA’IR ABU NAWAS

Ilaahii Lastu Lilfirdausi Ahlaa *
Walaa Akwaa ‘Ala Naaril Jahiimi*

Fahablii Taubatan Wakhfir Zunuubii *
Fainnaka Ghoofirul Zanbil ‘Adziimi*

Dzunuubii Mitslu a’adaadir Rimaali *
Fahablii Taubatan Yaa Zal Jalaali*

Wa ‘Umrii Naaqishun Fii Kulli Yaumin*
Wa Dzanbii Zaaidun Kaifah Timaali*

Ilaahii ‘Abdukal ‘Aashi ataaka *
Muqirron Bidzunuubi Wa Qod Da’aaka*

Fain Taghfir Fa Anta Lizaaka Ahlun *
Fa In Tathrut Faman Narjuu Siwaaka*

No comments:

Post a Comment