Wednesday, April 2, 2014

DISTANCE LEARNING AND TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES


Khofifif

Mahasiswa PascaSarjana PAI UIN Maliki Malang
April 2014
DISTANCE LEARNING AND TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES

Pembelajaran jarak jauh dalam arti luas dapat diimplementasikan melalui aplikasi dari berbagai teknologi, termasuk audio dan komputer atau teknologi digital. kepentingan tertentu dalam bagian ini adalah teknologi dalam masing-masing kategori yang mendorong interaksi. Misalnya dalam auidio kategori audioconferencing dan audiographics menyediakan kemampuan interaktif antara instruktur dan siswa.

PENDIDIKAN JARAK JAUH

Pembelajaran online adalah lingkungan belajar terbuka dan terdistribusi yang menggunakan alat pedagogis diaktifkan oleh internet dan teknologi berbasis web, untuk memfasilitasi pembelajaran dan membangun pengetahuan melalui tindakan yang berarti dan interaksi. Pengendalian kursus pengajian Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) merupakan satu daripada kaedah pengendalian kursus pengajian yang popular di kalangan pengusaha-pengusaha institusi pendidikan tinggi swasta (IPTS). Pengendalian kursus pengajian PJJ telah berubah mengikut masa dan teknologi komunikasi yang telah dapat mengecilkan jurang antara guru dengan pelajar. Malahan pengendalian kursus pengajian PJJ merupakan satu daripada strategi IPTS untuk mengembangkan aktiviti pendidikan ke seluruh dunia. Berbanding dengan kursus pengajian yang dikendalikan secara konvensional (bersemuka), kursus pengajian PJJ mempunyai ciri-ciri pengendalian yang berlainan dan memerlukan penilaian standard dan kualiti yang berbeda. Salah satu daripada ciri-ciri yang penting dalam pengendalian kursus pengajian PJJ ialah pertemuan secara fizikal tidak menjadi asas proses pengajaran dan pembelajaran. Ini bermakna 3 pelajar boleh berdaftar untuk mengikuti sesuatu kursus pengajian yang dikendalikan oleh sesebuah IPTS tanpa berada di kampus dan seterusnya dianugerah kelayakan akademik oleh IPTS berkenaan.
Terdapat banyak definisi PJJ yang telah diguna pakai oleh orang awam, institusi pendidikan tinggi, dan sebagainya. Pada dasarnya, PJJ merupakan satu kaedah pengajaran kursus pengajian yang ditawarkan kepada pelajar di tempat pelajar berada tanpa memerlukan pelajar berada secara fizikal di tempat kursus pengajian tersebut ditawarkan. Maka PJJ boleh didefinisikan, secara umum, sebagai satu pengendalian kursus pengajian yang meliputi semua perancangan dan atur untuk menyediakan bahan dan instrumen pengajaran seperti bahan cetak (buku, jurnal, nota dan majalah, cakera padat, disket, pita rakaman dan video) atau media komunikasi elektronik (internet, sidang video, sidang audio, faks, telefon, dan sebagainya) kepada pelajar dan melibatkan proses pengajaran yang terancang dimana pengajar dan pelajar tidak berada di tempat yang sama.
Maka penting diwujudkan satu garis panduan bagi memastikan bahawa pengendalian kursus pengajian secara PJJ mempunyai struktur dan sistem yang kukuh dan mengikuti kualiti standard dan kriteria yang ditetapkan. Pengendalian program perlu dipantau dari masa ke masa supaya kualiti pendidikan dan kelayakan akademik yang dianugerahkan berkualiti dan mengikut standard dan kriteria pengendalian kursus pengajian akademik.
IPTS yang ingin mengendalikan kursus pengajian secara PJJ perlu menyediakan satu sistem pengurusan pengendalian yang khusus. Ini bukan sahaja sebagai satu mekanisme untuk menentukan kualiti kursus pengajian PJJ, tetapi juga sebagai makluman kepada pelanggan untuk menilai dan membuat keputusan sama ada ingin mengikuti kursus pengajian PJJ yang ditawarkan atau tidak. Disamping itu, garis panduan ini menetapkan kualiti standard dan kriteria 4 yang perlu dipatuhi oleh IPTS sebelum sesuatu kursus pengajian dapat dipertimbangkan untuk diluluskan permohonannya.

KAEDAH PENGENDALIAN KURSUS PENGAJARAN PJJ

Terdapat beberapa kaedah pengendalian kursus pengajian PJJ yang diamalkan oleh institusi pendidikan tinggi (IPT). Kaedah ini berubah dari semasa ke semasa mengikut arus perkembangan teknologi komunikasi. Namun begitu, teknologi yang canggih dan terkini memerlukan pelaburan yang besar. Justru terdapat juga pandangan yang mengatakan bahwa pengendalian kursus pengajian PJJ tidak semestinya memerlukan teknologi yang canggih untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Walau apa pun kaedah yang diguna pakai oleh IPTS untuk mengendalikan kursus pengajian secara PJJ, IPTS hendaklah dengan jelas menerangkan kaedah pengendalian kursus pengajian PJJ yang ingin dikendalikan. Kaedah pengendalian kursus pengajian PJJ boleh dikategorikan kepada beberapa jenis seperti yang
berikut:

Pengajaran melalui bahan-bahan pelajaran
Kaedah ini merupakan satu kaedah yang paling popular sejak kebelakangan ini di kalangan IPTS untuk mengendalikan kursus pengajian secara PJJ. Melalui kaedah ini, IPTS (dikenali sebagai institusi penawar kursus) boleh menggunakan berbagai-bagai jenis media komunikasi untuk menyampaikan pelajaran kepada pelajar (dikenali sebagai penerima kursus) jarak jauh. Bahan-bahan pelajaran yang boleh digunakan ialah bahan dan instrumen pengajaran melalui bahan cetak seperti buku, jurnal, nota dan majalah, cakera padat, disket, pita rakaman dan video atau media komunikasi elektronik seperti internet, telesidang, audiosidang, faks, telefon, dan sebagainya. Bahan dan 5 instrumen ini bertujuan untuk membantu pelajar dalam mempelajari sesuatu mata pelajaran kursus pengajian tersebut.

Guru PJJ
Kaedah ini memerlukan guru daripada institusi penawar kursus pengajaran berada di lokasi atau pusat wilayah PJJ bagi mengendalikan kuliah. Pengendalian kuliah ini lazimnya diadakan secara berjadual (sebagai contoh, kuliah diadakan pada ujung minggu sahaja atau sekali dalam dua minggu dan sebagainya) lebih menyeluruh, dan lazimnya bercorak intensif.
Perjalanan pengendalian kursus pengajian adalah seperti pengajaran secara konvensional dengan guru memberi kuliah, membuat tutorial dan perbincangan, mengadakan kuiz atau peperiksaan dan memantau prestasi pelajar tersebut. Namun begitu, pelajar boleh menghubungi guru terbabit dari semasa ke semasa melalui telefon, internet, faks, dan sebagainya.
Kombinasi Pelbagai Instrumen dan Bahan Pengajaran PJJ
Berbagai-bagai kombinasi kaedah pengendalian kursus pengajian secara PJJ boleh digunakan dan institusi penawar kursus hendaklah dengan jelas menerangkan kaedah pengendalian kursus tersebut. Pendekatan kombinasi ini menjadi pilihan yang paling sesuai untuk kebanyakan kursus pengajian secara PJJ.

ENAM ATRIBUT PEMBELAJARAN ONLINE
1. Globalisasi dan pembelajaran sebagai proses sosial yang melekat dan diaktifkan melalui teknologi telekomunikasi.
2. Konsep kelompok belajar merupakan hal mendasar untuk mencapai dan mempertahankan pembelajaran.
3. Konsep jarak relatif tidak penting atau kabur dan tidak terbatas pada pemisahan fisik pelajar dan instruktur.
4. Mengajar dan kegiatan belajar (atau peristiwa saja) didistribusikan di waktu dan tempat, terjadi serentak dan / atau serentak melalui media yang berbeda.
5. Peserta didik terlibat dalam berbagai bentuk interaksi: pelajar-pelajar pelajar-pelajar kelompok-konten dan pelajar-instruktur.
6. Internet dan / atau teknologi berbasis web yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar dan untuk memfasilitasi pembelajaran dan membangun pengetahuan melalui tindakan yang berarti dan interaksi.

KEY COMPONENTS OF ONLINE LEARNING
Pada dasarnya, tiga komponen kunci dari pekerjaan pembelajaran online secara kolektif untuk mendorong pembelajaran yang bermakna dan interaksi: (a) model pedagogis atau konstruksi (b) pengajaran dan pembelajaran strategi dan (c) alat pedagogis, atau teknologi pembelajaran online (yaitu internet dan teknologi berbasis web ). Ketiga komponen dari hubungan interative di mana model pedagogis atau konstruksi berdasarkan pembelajaran sebagai proses sosial menginformasikan desain lingkungan belajar online, yang mengarah ke spesifikasi strategi pembelajaran dan pembelajaran yang kemudian diaktifkan atau disahkan melalui penggunaan teknologi pembelajaran.
Wedemeyer (Haryono, 2001) juga berpendapat bahwa PJJ dicirikan oleh aspek-aspek: (1) siswa/peserta didik belajar terpisah dari guru/instruktur; (2) isi pelajaran disampaikan melalui tulisan atau media lainnya; (3) pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan individual dan proses belajar terjadi melalui kegiatan siswa/peserta didik; (4) belajar dapat dilakukan ditempat yang dianggap sesuai untuk siswa/peserta didik dilingkungannya sendiri; dan (5) siswa/peserta didik bertanggung jawab atas kemajuan belajarnya, dan mempunyai kebebasan dalam menentukan kapan akan mulai dan akan berhenti belajar, serta kebebasan
dalam menentukan kecepatan belajarnya.


MODEL DAN APLICATIONS BELAJAR ONLINE PENGIRIMAN
Seperti disebutkan sebelumnya, ketika internet dan teknologi berbasis web yang terintegrasi di bawah satu sistem atau alat, infrastruktur teknologi atau platform pengiriman muncul dan membentuk spesifik aplications pembelajaran online juga dapat dianggap hasil dari penggabungan model pedagogis atau konstruksi dengan teknologi pembelajaran . Contoh aplications ini termasuk jaringan pengetahuan, portal pengetahuan, jaringan pembelajaran asyncronous, telelearning, ruang kelas virtual dan intructions berbasis web. Aplications ini atau model pengiriman merupakan infrastruktur untuk lingkungan pembelajaran online dan rentang kontinum dari model informal dan longgar didefinisikan ke model formal dan lebih didefinisikan secara ketat. Selanjutnya, kita mendefinisikan setiap jenis model pengiriman. Gambar 1.2 menggambarkan hubungan mereka satu sama lain.
Jaringan Pengetahuan
Jaringan pengetahuan adalah jaringan telekomunikasi awalnya dibentuk oleh lembaga yang terpisah secara geografis yang diperlukan untuk berbagi informasi yang terhubung melalui transfer elektronik atau tindakan kolaboratif untuk mendukung produksi dan penggunaan pengetahuan. Dalam dunia sekarang ini , jaringan pengetahuan jangka terutama konsep corporate mengacu pada jaringan bisnis di mana hubungan selalu bergerak dan berubah sebagai orang perlu menghubungkan . Jaringan pengetahuan yang longgar dan informal karena tidak ada perusahaan patungan yang memegang mereka bersama-sama . Tujuan utama mereka adalah untuk mengumpulkan dan menyampaikan informasi , seperti komunitas pembelajaran dan praktek masyarakat , di mana ada tujuan bersama atau rasa misi untuk mencapai sesuatu . Misalnya, skenario pertama kali disajikan di awal bab ini adalah jaringan pengetahuan dirancang untuk mendukung misi tertentu : pelatihan kekuatan saies untuk memasarkan produk baru . Setelah misi ini telah dicapai , jaringan pengetahuan dapat membubarkan kecuali anggota atau pengguna secara kolektif dan secara naluriah menemukan alasan untuk mempertahankan itu , dalam hal ini bisa berkembang menjadi sebuah komunitas praktek atau komunitas pengetahuan - bangunan . Lebih sering daripada tidak , bagaimanapun , jaringan pengetahuan melayani misi atau tujuan tertentu atau terikat waktu

Portal Pengetahuan
Sebuah portal pengetahuan adalah metafora layanan diadopsi oleh lingkungan internet perdagangan, pendidikan pelayanan publik , dan organisasi menyiratkan agregasi konten sah orang lain menjadi entry point lokal tunggal dan disederhanakan . Entry point ini menyediakan pelabuhan yang aman bagi pengguna di dunia maya di mana beberapa landmark lokal ada dan di mana menyediakan baik tempat untuk diskusi masyarakat dan pemimpin diskusi dipercaya sama pentingnya dengan isi yang sedang dibahas . Konsep portal pengetahuan dimulai dengan mesin pencari dan antarmuka web seperti yahoo , menggairahkan dan netscape dengan tujuan memberikan informasi tentang array yang luas dari subyek dan kemampuan pengguna untuk personalisasi antarmuka. Deskripsi lain dari portal pengetahuan meliputi tujuan dan titik peluncuran , tempat untuk self-service dan nonstop belajar tempat belajar terus-menerus depot pengetahuan . Tempat untuk menggabungkan belajar , mengetahui , dan melakukan dan Geteway untuk akses , informasi dan komunitas belajar .

Jaringan Learning Asynchronous
Mayadas pertama kali menggunakan ekspresi jaringan pembelajaran asynchronous pada tahun 1994 untuk menggambarkan sebuah komunitas pelajar yang didistribusikan, dengan memiliki akses ke jaringan komputer, bisa berkomunikasi dengan satu sama lain dan bahan pembelajaran akses kapan saja dan dari mana saja. belajar jaringan asynchronous (ALNs) memanfaatkan kapan saja, belajar anywere. Sebuah ALN mendukung pelajar-pelajar konten-instruktur pelajar-pelajar dan interaksi pelajar-kelompok. Peserta didik dalam penggunaan ALN Communicatons teknologi untuk berinteraksi dengan sumber belajar jarak jauh, pelatih atau mentor, dan lebih ramping lainnya. ALNs menggabungkan belajar-sendiri dengan subtantial, cepat, intractivity asynchronous dengan orang lain. Dalam pengertian ini, ALNs lebih formal daripada jaringan pengetahuan dan portal pengetahuan. Mereka menawarkan kesempatan belajar khusus dan lebih terstruktur dan kegiatan.

Telelearning
Telelearning membuat koneksi antara orang-orang dan sumber daya melalui teknologi telekomunikasi untuk tujuan-learning terkait. Telelearning dapat mencakup kegiatan pembelajaran berikut: teleaccess (penggunaan sumber daya online), penerbitan virtual (membuat bahan kelas kegiatan asrama distribusi publik melalui jaringan telekomunikasi, telepresence (kemampuan untuk menggunakan teknologi telekomunikasi untuk tujuan eksploratori pada remote site), telementoring, telesharing (mendukung pertukaran semua bentuk sumber daya informasi antar pengguna melalui teknologi telekomunikasi), dan telecollaboration (penggunaan teknologi telekomunikasi untuk pemecahan masalah didistribusikan, desain kolaboratif, dan lintas kelas penyelidikan kolaboratif. Telelearning adalah lebih lingkungan belajar online yang formal karena biasanya diprakarsai oleh universitas dan berhubungan dengan couses kredit   program gelar.

Kelas Virtual
Sebuah kelas virtual adalah lingkungan pembelajaran online formal. Ia menyerupai lingkungan kelas tetapi tanpa interaksi face-to-face.
Mahasiswa dalam pangsa kelas virtual pikiran mereka dengan dosen dan teman sekelas, menggunakan komputer dan perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk mengirim dan menerima pesan, berinteraksi dengan dosen dan teman sekelas membaca dan mengomentari materi kuliah, mengambil tes dan menerima umpan balik tanpa harus menghadiri kelas-kelas yang dijadwalkan.
Contoh kelas virtual dapat ditemukan di sekolah tinggi virtual (VHS) situs web http www.govhs.org. The HVS merupakan upaya kolaborasi di mana sekolah menengah dari seluruh negara bersatu berpartisipasi tawaran kursus online.

Berbasis Web Instruksi
instruksi berbasis web meliputi desain terpadu dan pengiriman sumber daya instruksional melalui world wide web, mempromosikan keterlibatan siswa dengan berbasis teks, hypermedia, multimedia dan kolaboratif sumber daya untuk tujuan theaching dan pembelajaran. Berbasis web intruction (WBI) mengambil banyak bentuk dan menggabungkan berbagai jenis teknologi pengiriman, mulai dari posting sumber daya pembelajaran bagi siswa, seperti silabus dan catatan kursus instruktur, penggunaan alat komunikasi berbasis teks untuk mempromosikan diskusi kolaboratif dan berbagi kegiatan dan dokumen di kalangan pelajar dan instruktur, di samping itu, sumber daya multimedia, termasuk video streaming dan audio dan animasi kemampuan dapat menyediakan komponen menarik untuk dimasukkan dalam WBI.


 


No comments:

Post a Comment